Aktualno

Fotoantika 2024

Fotoantika 2024

Zbor delegatov – komisije: 28. 4. 2024

Delavno predsetstvo: predsednik BORUT NOVAK
član JOŽE ŽNIDARŠIČ
član TINE BENEDIK

Verifikacijska komisija: član JAKA BREGAR

Zapisnikar: član. MARIJA HURE

Letno poročilo DFS 2023


V letu 2023 je upravni odbor vodil delo društva v skladu z zastavljenimi cilji in v okviru finančnih in kadrovskih možnosti. Vir rednega denarja za delovanje društva zagotavljajo
člani s članarino, kar pa ni dovolj za kritje vseh z zakonom določenih obveznih stroškov, ki nam jih določi upravnik stavbe SPL na Tržaški 2, za vzdrževanje stavbe, ter za vodo,
elektriko in gretje. Dodatno krijemo še administrativne stroške bančnih in poštnih storitev. V letu 2023 smo pripravili vse za izvedbo Fotoantike 44 v standardni obliki s prijavo prireditve, izdelavo informativne zgibanke, pisnega vabila članom društva, znancem in sponzorjem, z namenom srečanja fotografov in ljubiteljev fotografije v ljubljanskih Križankah. V ta namen je izšla tudi nova revija Fotoantika.
Za pridobitev nekaj dodatnega denarja za kritje obveznih stroškov smo naš prostor začasno oddali v souporabo. Lastni prostori društva nam zaradi zakonskih obveznosti plačevanja vzdrževalnine in ostalih dajatev poberejo do 160 Eurov mesečno. Da preprečimo bankrot društva smo primorani organizirati prostovoljno nabirko denarja ob plačilu člabarine. Vsem darovalcem se ob tej priliki iskreno zahvaljujemo. V tej zvesi iščemo nove rešiteve, zlasti z menjavo našega prostora na Tržaški 2 s podobnim, ki ima cenejše vzdrževanje. Dvig članarine, je pri naši demografski sliki vprašljiv. Prostovoljna nabirka pomoči se mora nadaljevati.
Sestankovanje upravnega odbora v fizični obliki je delno oteženo zaradi starosti in drugih obveznosti članov upravnega odbora društva. Nastale probleme zato rešujemo sprotno tudi telefonsko in dopisno. Uspelo nam je opravit vse zahtevane sestanke vodenja društva, kot tudi zbor delegatov, ki je kljub poslanim vabilom potekal v okrnjeni obliki. Sprejeli smo program in smernice delovanja društva za tekoče leto. Večino standardnih aktivnosti društva smo zaradi finančnih in kadrovskih težav, bili primorani začasno zamrzniti.V letu 2023 je upravni odbor vodil delo društva v skladu z zastavljenimi cilji in v okviru finančnih in kadrovskih možnosti. Vir rednega denarja za delovanje društva zagotavljajo člani s članarino, kar pa ni dovolj za kritje vseh z zakonom določenih obveznih stroškov, ki nam jih določi upravnik stavbe SPL na Tržaški 2, za vzdrževanje stavbe, ter za vodo, elektriko in gretje. Dodatno krijemo še administrativne stroške bančnih in poštnih storitev. V letu 2023 smo pripravili vse za izvedbo Fotoantike 44 v standardni obliki s prijavo prireditve, izdelavo informativne zgibanke, pisnega vabila članom društva, znancem in sponzorjem, z namenom srečanja fotografov in ljubiteljev fotografije v ljubljanskih Križankah. V ta namen je izšla tudi nova revija Fotoantika.
Za pridobitev nekaj dodatnega denarja za kritje obveznih stroškov smo naš prostor začasno oddali v souporabo. Lastni prostori društva nam zaradi zakonskih obveznosti plačevanja vzdrževalnine in ostalih dajatev poberejo do 160 Eurov mesečno. Da preprečimo bankrot društva smo primorani organizirati prostovoljno nabirko denarja ob plačilu člabarine. Vsem darovalcem se ob tej priliki iskreno zahvaljujemo. V tej zvesi iščemo nove rešiteve, zlasti z menjavo našega prostora na Tržaški 2 s podobnim, ki ima cenejše vzdrževanje. Dvig članarine, je pri naši demografski sliki vprašljiv. Prostovoljna nabirka pomoči se mora nadaljevati.
Sestankovanje upravnega odbora v fizični obliki je delno oteženo zaradi starosti in drugih obveznosti članov upravnega odbora društva. Nastale probleme zato rešujemo sprotno tudi telefonsko in dopisno. Uspelo nam je opravit vse zahtevane sestanke vodenja društva, kot tudi zbor delegatov, ki je kljub poslanim vabilom potekal v okrnjeni obliki. Sprejeli smo program in smernice delovanja društva za tekoče leto.
Večino standardnih aktivnosti društva smo zaradi finančnih in kadrovskih težav, bili primorani začasno zamrzniti.

V letu 2023 smo se poslovili od naše ustanovne nezamenljive članice DFS Anice Žgajnar.
Ne bomo te pozabili počivaj v miru.

10. novembra 2023 smo se fotografi udeležili praznovanja 70 letnice obstoja FOTOATELJEJA ŽNIDARŠIČ CERKNICA
Velik dogodek za vse fotografe in uporabnike fotografije v lokalnem okolju, kot tudi širše v Sloveniji !

Dobro luč
Predsednik DFS

Anica Žgajnar

Anica Žgajnar

Naše društvo in fotografija žaluje, saj je v letu 2023 izgubilo še enega zvestega ustanovnega člana. Anica, kot fotografinja, učiteljica in svetovalka z bogatimi izkušnjami  iz našega strokovnega področja, nam je pustila veliko praznino, ki jo bomo težko nadomestili. Ugasnila je luč, ki je osvetljevala in oblikovala fotografske podobe in poglede v fotografiji. Te podobe bodo ostale za večno, kot ti Anica v naših spominih. Hvala za vse in počivaj v miru.

Društvo fotografov slovenije

Fotoantika 2023 – galerija

Fotografi in prijatelji fotografije

Hvala za obisk na

Fotoantiki 44

Kljub težkim razmeram, nam je uspelo izpeljat tradicionalno Fotoantiko 44. Fotografi, člani društva DFS in prijatelji fotografije smo v prijetnem ambijentu preživeli nekaj ur ob srečanjih kolegov, znancev in prijateljev v prijetnem klepetu, ob ogledu eksponatov in nove revije Fotoantika. Tradicionalna ploha je tik pred zaključkom prireditve to prekinila. Hvala za obisk in vidimo se prihodnje leto na FOTOANTIKI 45

Fotoantika 2023

Fotoantika 44, 2023

FOTOGRAFI IN PRIJATELJI FOTOGRAFIJE VABIMO VAS NA FOTOANTIKO 44

 

VABILO

Vabimo vas na zbor članov DFS, ki bo v nedeljo 16.04.2023  ob 10:00 uri v prostorih DFS, Ljubljana Tržaška cesta 2  ( sejna soba v 1. nadstropju ).

Dnevni red:

 1. Izvolitev delovnega predsedstva in potrditev predloga dnevnega reda
 2. Poročilo verifikacijske komisije
 3. Poročilo o delu DFS za leto 2022
 4. Plan dela DFS za leto 2023
 5. Blagajniško poročilo DFS
 6. Poročila komisij
 7. Razprava na poročila in plan dela DFS
 8. Razno

Prosimo, da se zbora članov DFS zaradi razprave o delovanju društva, razpravi o volitvah in pomladitvi članov  upravnega odbora DFS, udeležite v čim večjem številu.

Vljudno vas prosimo, da s priloženo položnico poravnate članarino in po možnosti dodate še dobrodelni prispevek, za kar se vam še dodatno iskreno zahvaljujemo. Z osipom članov, članarine ne zadostujejo več za kritje obveznih stroškov vzdrževanja naših prostorov, kritja vseh administrativnih stroškov delovanja banke, poštnih storitev in tako dalje.

Letošnja Fotoantika 44 bo kot naša tradicionalna prireditev potekala v ljubljanskih Križankah predvidoma v nedeljo 11. junija 2023 .

Upravni odbor DFS                                                                               Ljubljana,  08.04. 2023                       

Dosegljivi smo:      Zoran Gregorič    041 717 332

                               Jaka Bregar.         031 299 625

                               Tine Benedik.      041 810 208

 

Letno poročilo DFS 2022

Leto 2022 je v začetku še kazalo podobo zdravstvene krize, ki je vplivala na delovanje našega društva. To smo opazili pri pripravi naše tradicionalne prireditve Fotoantika. Pri prijavi prireditve smo bili večkrat zavrnjeni, čeprav smo imeli vsa dovoljenja in datum za izvedbo prireditve na prostoru Križank. Fotoantiko bi lahko izvedli le v zelo okrnjeni obliki glede števila obiskovalcev in s posebnim zahtevanim varnostnim nadzorom. Zaradi naših finančnih težav si tega nismo mogli privoščiti. Čakali smo na izboljšanje zdravstvenih razmer in uspeli. V najkrajšem možnem času smo pripravili nova vabila in novo zgibanko z novim dovoljenim datumom prireditve 16. junij 2022. Pri pošiljanju vabil, smo doživeli novi šok, pošta vabil v petek pred Fotoantiko ni dostavila na vaše naslove. Obvestilo je bilo posredovano samo preko naše internetne strani. Za nastale zaplete se vam opravičujemo. Fotoantika se je izvedla kljub nekoliko manjšemu številu obiskovalcev uspešno. Ob prireditvi je bila izdana nova revija FOTOANTIKA, ki se jo lahko nabavi v Muzeju novejše zgodovina v Ljubljani Celovška cesta 23. Tradicionalni skupinski posnetek prisotnih smo vam poslali kot novoletno voščilnico društva. Prireditev se je klub zapletom za društvo končala uspešno, saj smo na prireditvi zbrali skupaj 408,00 €. Ta sredstva nam poleg članarin in vaših prostovolnih prispevkov še kako koristilo pri plačevanju mesečnih obveznosti za prostore na Tržaški 2 . Nekaj denarja za odplačevanja zakonsko obveznih pavšalnih stroškov, ki jih odmerja SPL Ljubljana za vzdrževanja stavbe, ogrevanje in elektriko kjer domujemo, bomo pridobili  še od začasne oddaje naših prostorov v souporabo.

Leto 2022 smo zaključili finančno zadovoljivo primerno splošnim razmeram s prihrankom 380 €. Prihranek ni samo zaradi izpeljane Fotoantike temveč predvsem tudi zaradi vaših prostovoljnih prispevkov in članarine. Upravni odbor se za darovano pomoč vsem iskreno zahvaljuje. Zaradi negotovih in nepredvidljivih razmer in zaradi že desetletje nespremenjenih članarin – upokojenci 15€, zaposleni 25€ – vas moramo ponovno prositi za prostovoljne donacije ob članarini zaradi, za nas oderuških obveznih dajatev. Iščemo rešitve, tudi s pomočjo pravnih svetovalcev v hiši, ki so poiskušali rešiti podobne težave malim neprofitnim društvom, ki domujejo v tej stavbi, vendar za sedaj še brez uspeha. Zasebnih števcev energije v stavbi ni mogoče vgraditi.

V minulem letu, nam je uspelo opraviti vse zahtevane sestanke za vodenje društva. Največ časa smo posvetili pripravi naše pomembne prireditve Fotoantika, ki smo jo kljub težavam uspešno izpeljali. Ostale aktivnosti društva pa so zaradi objektivnih kadrovskih in finančnih  razlogov preložene. Ob tej priliki bi se zahvalil za opravljeno delo računovodkinji Erni Skubic in članom upravnega odbora Jaka Bregarju, Tine Benediku in Tini Arh.

V avgustu sta naše vrste za vedno zapustila dva ustanovna aktivna člana DFS, aktivna v odboru Fotoantike Zinka Palik in Jože Brdnik. Za vedno bosta ostala v naših spominih, hvala sa vse in počivajta v miru.

Dobro luč,      

predsednik DFS    Zoran Gregorič

 

Jože Brdnik

Jože Brdnik

Neizprosna narava, ki jo imamo fotografi tako radi, da ji sledimo in njeno lepoto uporabimo na fotografskih posnetkih kot glavni motiv ali za ozadja pomembnih posnetkov, nam je v avgustu 2022 vzela še enega zvestega ustanovnega člana društva DFS. Bil je član odbora Fotoantika ter udeleženec strokovnih izobraževalnih prireditev društva kot tudi sproščujočih foto izletov. Kot oseba, prijatelj in fotograf na tehničnem področju, boš ustal neizbrisno v našem spominu. Naj ti tvoj novi dom v Podsredi da zasluženi mir.

Člani in upravni odbor društva DFS.

 

Čestitka 2023

Delno poročilo o delu društva v letu 2022.

Delno poročilo je na voljo na spodnji povezavi:

DRUŠTVO FOTOGRAFOV SLOVENIJE delno poročilo 2022

 

TEREZIJA PALIK

Zapustila nas je Zinka Palik, naša dolgoletna aktivna članica DFS. Z njenim odhodom je med članstvom društva nastala ponovna vrzel, ki jo bomo težko zapolnili. Bila si fotografinja posvečena svojemu poklicu. Poklic fotografa si opravljala in ga izpopolnjevala pri uspešnih fotografskih delavnicah kot na primer Foto Tivoli, Fotoformat, Astra, Foto Palik in drugih. Tvoje znanje in izkušnje si v društvu predajala nam vsem, za kar smo ti izredno hvaležni. Ostala boš v našem trajnem spominu.

Hvala za vse in počivaj v miru.

DFS – Društvo fotografov slovenije
upravni odbor: Zoran Gregorič Jaka Bregar Tine Benedik

 

Fotoantika 2022

Spoštovani DFS članice in člani

Obveščamo vas, da smo po omilitvi in ukinitvi zahtevanih spremljevalnih Covid 19 pogojev pričeli oživljat delo društva DFS, ki je v času epidemije skoraj popolnoma zamrlo. V teh letih epidemije smo se ukvarjali predvsem s preživetjem in ohranitvijo našega društvenega prostora. Z vašo pomočjo nam ga je uspelo ohranit, vendar borba v tej smeri ni zaključena. Zahtevani obvezni stroški vzdrževanja, ki jih odmerja SPL d.d. Ljubljana, so po njihovem delilnem ključu zlasti za elektriko in ogrevanje  za nas odiraški in nepošteni. Več o tej temi se bomo morali dogovoriti na skupnem razširjenem zboru članiv društva, ki ga bomo organizirali po počitnicah. Že sedaj vabljeni!

Seveda je naše prvo začetno dejanje vnovična organizacija naše tradicionalne prireditve FOTOANTIKA. V času epidemije smo jo poiskušali pripraviti štirikrat, vendar za izpeljavo prireditve nismo dobili dovoljenja. Tokrat nam bo prireditev uspelo izpeljat in vas na prireditev vabimo. FOTOANTIKA 43 bo organizirana v nedeljo 12. junija 2022 na tradicionalnem mestu v ljubljanskih križankah. Vabljeni člani DFS, fotografi in ljubitelji fotografije, da v prijetnem okolju poklepetamo in izmenjamo mnenja o delu v fotografiji, opremi, naših aktivnostih, spominih in zgodovini fotografije ter našega dela.

Fotoantika 2022

SREČNO 2022

Dobro luč spoštovane članice in člani, ter vsi ostali častni člani in prijatelji društva DFS !

Že drugo leto je naše delo oteženo in skoraj onemogočeno. Novodobna bolezen pušča sledi v našem ustaljenem delu in nam preprečuje srečanja s partnerji. Tudi srečanja upravnega odbora so bila omejena na minimum naših potreb. Sestanki upravnega odbora društva so bili omejeni na člane: Erna Skubic, Zoran Gregorič, Jaka Bregar in Tine Benedik. Sestajali smo se zaradi urejanja mesečnih obveznosti, ki jih društvo ima in zaradi priprav na FOTOANTIKO. Delali smo za pridobitev dovoljenja izvedbe prireditve, dogovorili smo se za spomladanski in jesenski termin, vendar prireditve zaradi poteka bolezni nismo izpeljali.

Novodobna bolezen in zahteve glede upoštevanja zdravstvenih varnostnih ukrepov, preverjanja PCT in števila prisotnih na prireditvi z varnostno službo in s tem nastalimi stroški,  je bil razlog, da smo morali FOTOANTIKO odpovedati. V času do poletja je izšla tudi nova revija FOTOANTIKA.

Članarine in vaši dodatni prostovoljni prispevki, za katere se vam zahvaljujemo, so komaj dovolj za vzdrževanje naših rednih zakonskih obveznosti do prostora ki ga imamo, dodatnih stroškov brez kritja si ne moremo privoščiti. S prostovoljno nabirko, ki nas rešuje finančnega zloma  moramo nadaljevati tudi v naslednjem letu.

Leto bomo zaključili v pripravi na zbor delegatov društva v drugi polovici februarja. Upajmo, da se bo novodobna bolezen umirila in da bo mogoče sklicati zbor članov osebno v razširjeni obliki v prostorih društva.

Bliža se Novo leto in najlepši prazniki, ki nas obradujejo z dobrimi željami in srečo, zdravjem in izpolnitvijo vseh osebnih želja. Temu se pridružujemo tudi mi in želimo vam, vašim domačim in prijateljem srečno, zdravo in uspešno Novo leto 2022 !

Za DFS

Zoran Gregorič    Erna Skubic    Jaka Bregar     Tine Benedik

 

 

JOŽE ŽNIDARŠIČ

Članom društva in vsem našim prijateljem sporočam žalostno vest, da nas je zapustil naš najstarejši aktivni član Jože Žnidaršič. Svojo poklicno usmeritev je pričel leta 1938 v Ljubljani pri mojstru Bohm Cirilu. Po vojni leta 1953 se mu je uresničila velika želja, da je odprl svoj fotografski atelje v domači Cerknici. Tu je ostal aktiven vse do upokojitve leta1986, ko je njegov atelje prevzel sin Jože. Fotografiji se s tem ni odpovedal, deloval je naprej med fotografi obrtniki, v obrtnem združenju fotografov in kasneje še v društvu fotografov slovenije kot eden od prvih članov. V DFS je ostal do danes kot nezamenljivi član. Na naših srečanjih je delil bogate poklicne nasvete, ki jih je zaradi svojega značaja začinil še z kakšno šalo. Jože pogrešali te bomo, ostal boš trajno v naših spominih.

Vsem najbližjim in sorodnikom ob izgubi najdražjega, društvo fotografov slovenije izreka

iskreno sožalje.

Zoran Gregorič                                                                    Ljubljana, 21. september  2021

 

 

FERUCCIO HRVATIN

Vest, da si nas zapustil smo v Društvu fotografov Sloveije člani sprejeli kot rano, ki se ne bo zacelila. Vprašali smo se ali je to sploh mogoče. Naše misli so se v trenutku usmerile v razmislek o tebi in tvojem delu v fotografiji kot fotograf, promotor, ustvarjalec, organizator itd. V mislih smo se vrnili desetletja nazaj v začetke nastajanja društva fotografov, tvojega dela v društvu, vodenja društva, vodenja aktivnosti ter tvoj odhod v zasluženi pokoj. Toda tudi po tem obdobju si nam ostal  zvest idejni sodelavec in pobudnik Društva fotografov Slovenije vse do tvoje bolezni, ki ti je to onemogočila.

Delo v društvu fotografov si pričel takoj po ustanovitvi leta 1973. Pomemben mejnik v tvojem delu v društvu je leto 1978, ko si sodeloval v nastanku komisije za zbirateljsko dejavnost, katere naloga je bila prirediti vsakoletni sejem Fotoantika. Nekoliko kasneje si postal vodja te najodmevnejše kulturno zgodovinske fotografske prireditev v Sloveniji. Fotoantika bi letos doživela že svojo 43 reprizo, če to nebi preprečila epidemija. Organizacijsko si sodeloval pri nastajanju uspešnega sejma fotografskih dejavnosti in foto opreme  Foto stik na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Bil si pobudnik in strokovni sodelavec pri nastajanju dokumentarne televizijske igrane serije Fotografija na slovenskem.

Sodeloval si pri preoblikovanju poklicnih standardov in učnih programov za izobraževanje fotografov na srednji in kasneje tudi na višji stopnji izobraževanja. Društvo je v organizaciji z Šolo za oblikovanje in fotografijo organiziralo doizobraževanje članov društva po posebnem programu za pridobitev srednješolske izobrazbe pete stopnje po zaključnem izpitu. Sodeloval si pri organizaciji številnih fotografskih razstav, pri organiziranih fotografiranjih, fotografskih tečajih in organiziranju izobraževanja za mojsterske izpite. Sodeloval si tudi pri organizaciji spoznavnih srečanj fotografov in pri organizaciji fotografskih izletov.

Vsi ki smo te poznali, te bomo ohranili v trajnem in neizbrisnem spominu.

Vsem najbližjim in sorodnikom ob izgubi najdražjega izreka DFS iskreno sožalje.

Zoran Gregorič

Ljubljana, januar 2021

 

Članom društva DFS !

Bliža se nam konec “izrednega“ delovnega leta društva DFS, ki nas je, kot tudi vse ostale fotografe in ljubitelje fotografije zaradi Corona19 virusa v našem delu skoraj popolnoma zaustavilo. Virus in zahtevani pogoji dela zaradi preprečitve razširjanja virusa so nam že v začetku leta 2020 onemogočili zbor delegatov DFS in direktno razpravo članov društva o vodenju in delu društva v tekočem letu. Zbor delegatov društva smo organizirali s telefonsko povezavo med člani. V dogovorih smo potrdili zapisnik, kot vodilo našega dela v letu 2020. Sprejeli smo tudi poročilo o delu društva v preteklem letu. V nadaljevanju smo opredelili možne  osnovne aktivnosti društva v času epidemije, seveda v upanju, da se bo epidemija virusa umirila.

V času Corona19 omejitev smo se lotili priprave Fotoantike 43. Kljub težavam, smo pripravo prireditve uspešno zaključili, dogovorili smo se za datum prireditve in izšla je tudi nova revija Fotoantika. Ker se težave z virusom niso umirile, smo naleteli na težave v prijavi prireditve. Omejitev števila obiskovalcev na prireditvi in zahtevani zdravstveni varnostni ukrepi so nas prisilili, da smo prireditev prestavili v jesensko obdobje, ponovno v upanju, da se epidemija umiri. Zmotili smo se, epidemija je v tem času dobila novi razmah, kar je povzročilo, da smo  morali našo Fotoantiko 43 odpovedati.

Odpoved prireditve Fotoantika 43 je za delovanje društva povzročilo občutne finančne posledice. S članarino in pridobljenimi  sredstvi sponzorjev Fotoantike ter z oddajo prostora društva v souporabo smo pridobili komaj dovolj denarja za kritje stroškov vzdrževanja našega prostora. Toda dodatna sredstva sponzorjev so nam zaradi Covid19 krize izpadla. Posledično smo zaradi virusa ostali tudi brez podnajemnika. Trenutno smo v veliki finančni stiski in v iskanju rešitve kako pokriti vse mesečne stroške nastale glede zakonsko določenih obveznosti do upravnika stavbe, ki v zimskem obdobju zaradi gretja presegajo 100€. Zaradi nastalih težav upravni odbor društva prosi člane za dobrodelno denarno pomoč. Prosili bi tudi za informacije in mnenja, kako rešiti ta problem v bodoče, da nas lastni prostor s stroški, ki jih moramo zakonsko poravnati ne potopijo in da ohranimo društvo fotografov pri življenju. Iščemo souporabnika prostora, kakor tudi možnost menjave prostora na Tržaški 2 v Ljubljani za primeren prostor z nižjimi stroški lahko tudi izven Ljubljane.

Spoštovani člani DFS

Bliža se nam konec težkega in nepredvidljivega leta 2020, ki bo ostalo zapisano v našem trajnem spominu. Prihajajo najlepši novoletni prazniki, bliža se nam novo leto 2021, v katerega upamo in verjamemo, da nam povrne vse kar smo izgubili. V imenu izvršnega odbora DFS želimo vsem članom in vašim družinam lepe novoletne praznike in veliko zdravja in uspehov v novem letu 2021 srečno in dobro luč!

Fotoantika 2020

Fotoantika 2020
Spoštovani fotografi in ljubitelji fotografije, sporočiti vam moramo, da naše tradicionalne prireditve FOTOANTIKA 43 v junijskem terminu zaradi omejitev, ki jih povzroča korona virus, ne moremo izpeljati. V društvu DFS se prizadevamo, da bi prireditev izpeljali, v jeseni ob začetku šolskega leta, če bodo okoliščine to dovoljevale. Za razumevanje se vam zahvaljujemo!
 
Dobro luč uprevni odbor DFS
 
 
Niko Mušič

Niko Mušič

Člani društva fotografov slovenije smo ob informaciji, da nas je zapusti Niko, naš ustanovni član DFS, član organizacijskega odbora Fotoantika in dolgoletni član upravnega odbora DFS onemeli.  Naše misli so se nam ob tem spoznanju takoj usmerile k tebi Niko, v čase našega skupnega več desetletnega sodelovanja. V naših mislih je oživela tvoja podoba in tvoj osebnostni značaj prodornega in neustavljivega fotografa na vseh področjih delovanja. Tvoj žlahten lik fotografa Niko, nam v mislih potuje skozi čas tvojih fotografskih začetkov pri mojstru Demšarju in kasneje pri  ostalih fotografskih dejavnostih kjer si deloval. Z iskušnjami in znanjem, ki si ga pridobil in izžareval, si sodeloval tudi v pedagoškem procesu izobraževanja mladih fotografov. Vsi, ki smo te poznali te bomo ohraniji v trajnem in neizbrisnem spominu. Vsem sorodnikom in najbližjim ob izgubi najdražjega, izreka DFS iskreno sožalje.

Zoran Gregorič

Fotoantika 2019

nedelja 9. junij 2019 od 9:00

KRIŽANKE- LJUBLJANA

Trg francoske revolucije 1

Fotoantika 2019

IZLET V GORNJI GRAD IN MOZIRSKI GAJ 2018

http://www.drustvo-fotografov-slovenije.si/izleti/

VABILO

 Vabimo vas na zbor članov DFS, ki bo v nedeljo 17. 03. 2019 ob 10,00 uri v prostorih DFS, Tržaška 2 Ljubljana  (sejna soba v 1. nadstropju).

Dnevni red:

 1. Izvolitev delovnega predsedstva in potrditev predloga dnevnega reda
 2. Poročilo verifikacijske komisije
 3. Poročilo o delu DFS za leto 2018
 4. Plan dela DFS za leto 2019
 5. Blagajniško poročilo DFS
 6. Poročila komisij
 7. Razprava na poročila in plan dela
 8. Razno

Prosimo vas, da se zbora članov DFS zaradi razprave o delovanju društva udeležite v čim večjem številu. Vljudno vas prosimo, da članarino za letošnje leto čimprej poravnate s priloženo položnico, ali osebno na zboru članov DFS, ter tako omogočite društvu redno delovanje. Zbrana sredstva iz naslova članarin že ne zadostujejo več za kritje obveznih stroškov vzdrževanja naših prostorov ter kritje stroškov bančnih storitev in storitev pošte.

Dodatna sredstva za kritje stroškov pridobimo z aktivnostmi društva in prispevki posameznikov za katere se izredno zahvaljujemo.

Letošnja 42. Fotoantika  bo kot naša tradicionalna prireditev potekala v ljubljanskih Križankah 9. junija z gosti. Pričetek prireditve ob 9 uri. Vabljeni na srečanje fotografov in ljubiteljev fotografije v prijetnem okolju!

Tudi letos vas Društvo fotografov slovenije vabi na družabni spomladanski foto izlet, ki bi ga organizirali po Fotoantiki. Prijave in informacije Jaka Bregar tel. 031 299 625

Dosegljivi smo na številkah :

Zoran Gregorič 041 717 332

Jaka Bregar 031 299 625

Tine Benedik    041 810 208

 
Upravni odbor DFS

 

VABILO

Vabimo vas na zbor članov DFS, ki bo v nedeljo 18. 03. 2018 ob 10,00 uri v prostorih DFS, Tržaška 2 Ljubljana (sejna soba v 1. nadstropju).

Dnevni red:

1. Izvolitev delovnega predsedstva in potrditev predloga dnevnega reda
2. Poročilo verifikacijske komisije
3. Poročilo o delu DFS za leto 2017
4. Plan dela DFS za leto 2018
5. Blagajniško poročilo DFS
6. Poročila komisij
7. Razprava na poročila in plan dela
8. Razno

Prosimo vas, da se zbora članov DFS zaradi razprave o delovanju društva udeležite v čim večjem številu. Vljudno vas prosimo, da članarino za letošnje leto čimprej poravnate s priloženo položnico, ali osebno na zboru članov DFS, ter tako omogočite društvu redno delovanje. Zbrana sredstva iz naslova članarin že ne zadostujejo več za kritje obveznih stroškov vzdrževanja naših prostorov ter kritje stroškov bančnih storitev in storitev pošte. Dodatna sredstva za kritje stroškov pridobimo z aktivnostmi društva in prispevki posameznikov za katere se izredno zahvaljujemo.

Letošnja 41. Fotoantika bo kot naša tradicionalna prireditev potekala v ljubljanskih
Križankah od 9.00 do 14.00 ure predvidoma 3. ali 10. junija. Zaradi usklajevanja terminov z upravljalci Križank datum prireditve še ni določen. Vabljeni na srečanje fotografov in ljubiteljev fotografije v prijetnem okolju!

Tudi letos vas Društvo fotografov slovenije vabi na družabni spomladanski foto izlet, ki bi ga organizirali po Fotoantiki. Prijave in informacije Jaka Bregar tel. 031 299 625

Dosegljivi smo na številkah :

Zoran Gregorič041 717 332
Jaka Bregar031 299 625
Tine Benedik041 810 208

V SPOMIN – VLADKA  LIKAR  KOBAL

Vladka

fotografi žalujemo, saj smo s tvojim odhodom izgubili osebo, ki je svoje življenje posvetila fotografom in fotografiji. Fotografijo si začela spoznavati že leta 1953 v tvoji rodni Brestanici. Poklicno izobraževanje, ki je sledilo, te je pripeljalo v Ljubljano. Pri “Foto  Potrč”, si pridobila vsa zahtevna poklicna znanja fotografa. Ta znanja so obogatila tvojo usmerjenost in fotografski talent. Tvoj talent in pridobljeno znanje fotografa, si kot pedagog na Centru Strokovnih Šol uspešno podajala številnim novim generacijam fotografov. Tvoje uspešno usmerjanje in motiviranje je mnoge med njimi pripeljalo do uspehov v fotografskem poklicu doma in v tujini.Po pedagoškem delu si službovanje nadaljevala in zaključila v “Foto Tivoli”.

Pomemben del tvojega delovanja v fotografiji si pustila tudi v Društvu Poklicnih Fotografov Slovenije, v katerega si se vključila leta 1973 kot eden od ustanovnih članov. Bila si aktivna v več odborih, ki so skrbeli za izobraževanje, promocijo in uveljavljanje poklicne fotografije v naši družbi.

Po upokojitvi si pričela intenzivneje uveljavljati svojo avtorsko izrazno fotografijo, ki si jo predstavila na razstavah doma v Brestanici in po Sloveniji. Posebej pomembni sta avtorski razstavi  “Vezi ki živijo” in “Obrazi ujeti v trenutkih časa”.

Fotografi te bomo pogrešali

 

VOŠČILO

Vesele praznike ter srečno, zdravo in uspešno v novem letu vsem članom DFS, fotografom in ljubiteljem fotografije!

Upravni odbor DFS

Zoran Gregorič

 

Utrinki iz fotoantike 2017

Fotografije iz fotoantike si lahko ogledate na povezavi Foto antika 2017.

 

 

Letni zbor članov 2017

no images were found

Fotoantika 2017

KRIŽANKE- LJUBLJANA

Trg francoske revolucije 1

Društvo fotografov Slovenije tudi letos ponovno vabi fotografe, zbiratelje fotografske opreme in vse, ki jih fotografija veseli, da se 11. junija 2017 v ljubljanskih križankah od 9,00 do 14,00 ure, srečamo na prireditvi FOTO ANTIKA 40, da poklepetamo o novih spoznanjih v fotografiji, pokažemo naše zbirke, prikažemo naše delo, zamenjamo rabljemo opremo in se spominsko fotografiramo.

DFS

VABILO

VABILO

Vabimo vas na zbor članov DFS, ki bo v nedeljo 12. 03. 2017 ob 10,00 uri v prostorih DFS, Tržaška 2 Ljubljana
(sejna soba v 1. nadstropju)

Dnevni red:

 1. Izvolitev delovnega predsedstva in potrditev predloga dnevnega reda
 2. Poročilo verifikacijske komisije
 3. Poročilo o delu DFS za leto 2016
 4. Plan dela DFS za leto 2017
 5. Blagajniško poročilo DFS
 6. Poročila komisij
 7. Razprava na poročila in plan dela
 8. Razno

Prosimo vas, da se zbora članov DFS zaradi razprave o delovanju društva udeležite v čim večjem številu. Vljudno vas prosimo, da članarino za letošnje leto čimprej poravnate s priloženo položnico, ali osebno na zboru članov DFS, ter tako omogočite društvu redno delovanje.

Letošnja 40. Fotoantika,  naša tradicionalna prireditev bo potekala 11. junija v času  od 9.00 do 14.00 ure v ljubljanskih Križankah vabljeni.

Tudi letos vas Društvo fotografov slovenije vabi na družabni spomladanski foto izlet, ki bi ga organizirali po Fotoantiki. Prijave in informacije Jaka Bregar tel. 031 299 625
Obveščamo vas, da smo zaradi zmanjšanja stroškov delovnja društva, ukinili obstoječo telefonsko številko. Dosegljivi smo na številkah : 041 717 332   031 299 625   041 810 208

Upravni odbor DFS

VOŠČILO

Vesele praznike ter srečno, zdravo in uspešno v novem letu vsem članom DFS, fotografom in ljubiteljem fotografije!

Upravni odbor DFS

Zoran Gregorič

Fotoantika 2016

KRIŽANKE- LJUBLJANA

Trg francoske revolucije 1

Društvo slovenskih fotografov je leta 1978 oblikovalo komisijo za zbirateljsko dejavnost, ki naj bi organizirala prireditev, da poveže in pritegne k sodelovanju vse fotografe, ki jih zanima zgodovina fotografije in njen razvoj. Dogovorjeno je bilo, da organizacijski odbor vsako leto organizira prireditev FOTO ANTIKA v ljubljanskih križankah. Organizacijski odbor, ki so ga sestavljali člani društva Hrvatin Ferucio, Anton Demšar, Sandi jesenovec, Tončka Kosi, Zvone Pelko in Niko Mušič, je uspešno zastavila dogovorjeno nalogo, ki je tako ostala osrednji dogodek druženja slovenskih fotografov in ljubiteljev fotografije do danes.

Društvo fotografov Slovenije tudi letos ponovno vabi fotografe, zbiratelje fotografske opreme in vse, ki jih fotografija veseli, da se 12. junija 2016 v ljubljanskih križankah od 9,00 do 14,00 ure, srečamo na prireditvi FOTO ANTIKA 39 , da poklepetamo o novih spoznanjih v fotografiji, pokažemo naše zbirke, prikažemo naše delo, zamenjamo rabljemo opremo in se spominsko fotografiramo.

DFS

 

VABILO

Vabimo vas na zbor članov DFS, ki bo v nedeljo 13. 03. 2016 ob 10,00 uri v prostorih DFS, Tržaška 2 Ljubljana

(sejna soba v 1. nadstropju)

Dnevni red:

 1. Izvolitev delovnega predsedstva in potrditev predloga
 2. Poročilo verifikacijske komisije
 3. Poročilo o delu DFS za leto 2015
 4. Plan dela DFS za leto 2016
 5. Blagajniško poročilo DFS
 6. Poročila komisij
 7. Razprava na poročila in plan dela
 8. Razno

Prosimo vas, da se zbora članov DFS zaradi razprave o delovanju društva udeležite v čim večjem številu. Vljudno vas prosimo, da članarino za letošnje leto čimprej poravnate s

priloženo položnico, ali osebno na zboru članov DFS, ter tako omogočite društvu redno delovanje.

Letošnja 39. Fotoantika  bo kot naša tradicionalna prireditev potekala v ljubljanskih Križankah od 9.00 do 14.00 ure. Datum prireditve  5. ali 12. junij, zaradi usklajevanja

Termin še ni določen, vabljeni.

Tudi letos vas Društvo fotografov slovenije vabi na družabni spomladanski foto izlet, ki bi ga organizirali po Fotoantiki. Prijave in informacije Jaka Bregar tel. 031 299 625

Obveščamo vas, da smo zaradi zmanjšanja stroškov delovnja društva, ukinili obstoječo telefonsko številko. Dosegljivi smo na številkah : 041 717 332   031 299 625   041 810 208

Upravni odbor DFS

 

VOŠČILO

 

FOTO IZLET KOROŠKA 21.6. 2015

Društvo Fotografos Slovenije vabi člane in njihove prijatelje na družabni spomladanski fotoizlet. Podali se bomo na slovensko koroško in si ogledali njene znamenitosti in lepote.
Popeljali se bomo iz Ljubljane proti Slovenj Gradcu,  tu popili jutranjo kavico in si po njej ogledali mesto in znamenitosti. Nato nadaljujemo pot proti Mežici, za ogled Geoparka Podzemlje Pece – rudniški vlakec nas bo popeljal v rudnik svinca. Po ogledu nadaljujemo pot do Črne na Koroškem kjer bo kosilo, ogled mesteca in nato povratek proti Ljubljani po lepi zeleni in razgibani pokrajini.

Odhod: parkirišče DOLGI MOST (obračališče mestnega avtobusa 6) ob 7.00 uri

Predvidena cena izleta z vstopninami in brez kosila je 20.00 do 30.00 Eur, odvisno od števila udeležencev.

Prijave in informacije Jaka Bregar tel. 031 299 625.

V primeru premajhne prijave udeležencev izlet odpade oziroma se ga preloži na jesen.

Fotoantika 2015

KRIŽANKE- LJUBLJANA

Trg francoske revolucije 1

Vabimo vas da se v nedeljo 14. junija 2015 udeležite tradicionalne 38. Fotoantike v ljubljanskih Križankah. Prireditev bo potekala od 9.00 do 14.00 ure.

Za obiskovalce vstopnine ni.

Najem mize za prodajo opreme znaša 10 EUR.

Dobrodošli!

Društvo fotografov Slovenije organizes on Sunday June 14th 2015 in Križanke Ljubljana at 9:00-14:00 traditional 38. event FOTOANTIKA.

No entrance fee for visitors.

Rental of table for selling equipment is 10 EUR.

Welcome!

Zbor članov DFS

Vabimo vas na zbor članov DFS, ki bo v nedeljo 15. 03. 2015 ob 10,00 uri v prostorih DFS, Tržaška 2 Ljubljana
(sejna soba v 1. nadstropju)

Dnevni red:

 1. Izvolitev delovnega predsedstva in potrditev predloga dnevnega reda
 2. Poročilo verifikacijske komisije
 3. Poročilo o delu DFS za leto 2014
 4. Plan dela DFS za leto 2015
 5. Blagajniško poročilo DFS
 6. Poročila komisij
 7. Razprava na poročila in plan dela
 8. Razno

Vljudno Vas prosimo, da čimprej poravnate članarino za letošnje leto s priloženo položnico ali osebno na zboru članov DFS, ter s tem omogočite redno delovanje društva. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

Letošnja prireditev 39. Fotoantika bo potekala v nedeljo  14. junija 2015 v ljubljanskih Križankah od 9.00 do 14.00 ure. Vljudno vabljeni!

Tudi letos vas društvo fotografov slovenije vabi na družabni spomladanski foto izlet. V maju bi se podali na potep po Koroški, kjer bi obiskali njihove znamenitosti in čudovito naravo, imeli kosilo in še kaj!
Predvidena cena izleta brez kosila 20.00 €.
Prijave in informacije Jaka Bregar  tel. 031 299 625

Upravni odbor

 

Utrinki iz fotoantike

Fotografije iz fotoantike si lahko ogledate na povezavi Foto antika 2014.

IZLET DFS 2014

Utrinki iz izleta – grad Kalc, Šilentabor, Vojaški muzej Ilirska Bistrica in kamnoseška delavnica mojstra Jerneja Bartola

http://www.drustvo-fotografov-slovenije.si/izleti/

Fotoantika 2014

KRIŽANKE- LJUBLJANA

Trg francoske revolucije 1

Vabimo vas da se 8. junija 2014 udeležite tradicionalne 37. Fotoantike v ljubljanskih Križankah. Prireditev bo potekala od 9.00 do 14.00 ure.

Za obiskovalce vstopnine ni.

Najem mize za prodajo opreme znaša 10 EUR.

Dobrodošli!

Društvo fotografov Slovenije organizes on sunday June 8th 2014 in Križanke Ljubljana at 9:00-14:00 traditional 37. event FOTOANTIKA.

No entrance fee for visitors.

Rental of table for selling equipment is 10 EUR.

Welcome!

Zbor članov DFS 2014

no images were found

VABILO

Vabimo vas na zbor članov DFS, ki bo v nedeljo 16.03.2014 ob 10.00 uri v prostorih DFS (sejna soba v 1. nadstropju) Tržaška 2, Ljubljana

Dnevni red:

 1. Izvolitev delovnega predsedstva in potrditev predloga dnevnega reda
 2. Poročilo verifikacijske komisije
 3. Poročilo o delu DFS za leto 2013
 4. Plan dela DFS za leto 2014
 5. Blagajniško poročilo DFS
 6. Poročila komisij
 7. Razprava na poročila in plan dela
 8. Razno

Vljudno Vas prosimo, da čimprej poravnate članarino za letošnje leto s priloženo položnico ali osebno na zboru članov DFS, ter s tem omogočite redno delovanje društva. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

Letošnja prireditev 38. Fotoantika bo potekala predvidoma v nedeljo  8. junija 2014 v ljubljanskih Križankah od 9.00 do 14.00 ure. Vljudno vabljeni!

Tudi letos vas društvo fotografov slovenije vabi na družabni spomladanski foto izlet. V maju bi se podali na mali potep po krasu, kjer bi obiskali vojaški muzej v Pivki, razgledišče Šilentabor, Škocjanske jame, imeli kosilo in še kaj!
Predvidena cena izleta brez kosila 20.00 €.
Prijave in informacije Jaka Bregar  tel. 031 299 625

Upravni odbor

IZLET DFS  V LOŠKO DOLINO

Nedeljsko jutro 16. junija 2013 smo se zbrali na parkirišču Dolgega mosta v Ljubljani. Zaradi manjšega zanimanja za izlet smo napolnili mali avtobus in se veseli odpravili na vožnjo proti Loški dolini. Vreme je bilo čudovito in pripomoglo k dobremu vzdušju.  V Cerknici smo se ustavili pri našem dolgoletnemu članu DFS Jožetu Žnidaršiču. Doživeli smo prisrčen sprejem. Starejšemu Jožetu Žnidaršiču smo podelili priznanje DFS in se skupaj odpeljali do muzeja Kebe-Dolnje jezero. Gospod Vekoslav Kebe nam je predstavil živo maketo Cerkniškega jezera. Način ponikanja jezera in z vso naravo okoli jezera. Ogledali smo se tudi razstavo Pavla Kunaverja in multimedijsko predstavitev. Pred muzejem pa kozolec in drevake iz časov, ki so jih uporabljali na Cerkniškem jezeru. Pot smo nadaljevali preko jezera do gradu Snežnik. Tu pa smo se sprehodili skozi grajske etaže, ki pričarajo vzdušje izpred stotih in več let s pristnim pohištvom. Muzej so prenovili pred petimi leti in je ohranjen z avtentičnimi interierji. Po kosilu v Gostilni Škriban nas je pot vodila preko Napoleonovega mosta v Velikih Blokah do vikenda Žnidaršičev. Presenečeni smo bili nad tako lepim sprejemom. Pričakali so nas z pesmijo in veliko količino hrane in pijače. Mimo vikenda teče potoček in na njem je gospod Jože ustvaril vse polno mlinčkov in struktur. Narava okoli hišice je čudovita. Mladi so poskrbeli za svojo zabavo z vodo. Pri nas pa je Jože pripravil tekmovanje z motornimi gumami. Nagrado je dobil Majhenič. Nagrada je bila okvirjena fotografija. Uživali smo in čas je kar prehitro minil in s tem slovo. Čakala nas je samo še vožnja do Ljubljane.

http://www.drustvo-fotografov-slovenije.si/izleti/

Fotoantika 2013

KRIŽANKE- LJUBLJANA

Trg francoske revolucije 1

Vabimo vas da se 9. junija 2013 udeležite tradicionalne 36. Fotoantike v ljubljanskih Križankah. Prireditev bo potekala od 9.00 do 14.00 ure.

Dobrodošli!

 

Izlet

Spoštovani !

Prihajajo dnevi, ki nam poženejo kri po žilah, ter željo po druženju, potovanju in piknikovanju. Društvo forografov v ta namen pripravlja društveni izlet v Loško dolino. Ogledali si bomo zanimivosti teh krajev in uživali v prelepi zeleni pokrajini, katere oko fotografa ne more spregledat.
Vabimo vas, da se izleta, ki bo v nedeljo 16. junija  2013 udeležite člani društva , vaši sorodniki in prijatelji saj bomo skupaj z fotografsko družino Žnidaršič iz Cerknice doživeli lep dan.

Zberemo se v nedeljo 16. junija  2013 na parkirišču Dolgi most v Ljubljani,  kjer nas čaka avtobus . Odhod ob 7.00 uri, ter povratek na zborno mesto v zgodnjih večernih urah.
Cena izleta:
Prevoz in ogledi predvidoma  15.00 €  ki jih bomo pobrali na avtobusu.

Prijava:

Pisno  : DFS Tržaška 2  1000 Ljubljana
e Mail : tina.arh@gmail.com
Tel.     : 031 299 625 Bregar
Osebno: Fotoantika  Križanke 9. junij  2013

40 let DFS

VABILO na zbor članov Društva Fotografov Slovenije

Vabimo vas na zbor članov DFS, ki bo v nedeljo 10.3.2013 ob 10.00 v prostorih DFS, Tržaška 2, Ljubljana (sejna soba v 1. nadstropju)

Dnevni red:

 1. Izvolitev delovnega predsedstva in potrditev predloga dnevnega reda
 2. Poročilo verifikacijske komisije
 3. Poročilo o delu DFS za leto 2012
 4. Plan dela DFS za leto 2013
 5. Blagajniško poročilo DFS
 6. Poročila komisij
 7. Razprava na poročila in plan dela
 8. Razno

Vljudno Vas prosimo, da čimprej poravnate članarino za letošnje leto s priloženo položnico ali osebno na zboru članov DFS, ter s tem omogočite redno delovanje društva. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

Letošnja prireditev 37. Fotoantika bo potekala predvidemo v nedeljo 9. junija 2013 v ljubljanskih Križankah od 9.00 do 14.00 ure. Vljudno vabljeni!

Društvo fotografov Slovenije vas vabi na družabni spomladanski foto izlet. V aprilu ali maju bi se iz Ljubljane odpeljali preko ljubljanskega barja na Rakitno, nato dalje do Cerknice in mimo Cerkniškega jezera do gradu Snežnik. Po ogledu gradu bi si na povratku v Dolenjem jezeru v Jezerskem hramu ogledali zanimivo maketo Cerkniškega jezera. Po želji bi tu lahko imeli morebitno kosilo. Predvidena cena izleta brez kosila je 10 do 15 EUR glede na število udeležencev.

Pričakuje nas tudi naš dolgoletni član Jože Žnidaršič!

Upravni odbor

Fotoantika 2012

KRIŽANKE- LJUBLJANA

Trg francoske revolucije 1

Društvo fotografov Slovenije organizira v nedeljo 3. junija 2012 v ljubljanskih Križankah od 9:00-14:00 tradicionalno 35. prireditev FOTOANTIKA.

Zbor članov DFS 2012

no images were found

VABILO

Vabimo vas na zbor članov DFS, ki bo v nedeljo 18.03.2012 ob 10.00 uri v prostorih DFS (sejna soba v prvem nadstropju) Tržaška 2, Ljubljana

Dnevni red:

 1. Izvolitev delovnega predsedstva in potrditev predloga dnevnega reda
 2. Poročilo verifikacijske komisije
 3. Poročilo o delu DFS za leto 2011
 4. Plan dela za leto 2012
 5. Blagajniško poročilo
 6. Poročila komisij
 7. Razprava na poročila in plan dela
 8. Predlog nove članarine
 9. Razno

Vljudno vas prosimo, da čimprej poravnate članarino za letošnje leto, ter s tem omogočite redno delovanje društva. Članarino lahko poravnate s plačilom položnice, ali osebno na zboru članov DFS. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

Letošnja osrednja prireditev 35. FOTOANTIKA bo potekala v nedeljo, 3. Junija 2012 v ljubljanskih Križankah od 9.00 do 14.00 ure.

Vljudno vabljeni!

Upravni odbor

FOTOANTIKA 2011

KRIŽANKE- LJUBLJANA

Trg francoske revolucije 1

Društvo fotografov Slovenije organizira v nedeljo 12. junija 2011 v ljubljanskih Križankah od 9:00-14:00 tradicionalno 34. prireditev FOTOANTIKA.

Letos se obeta velika ponudba stare rabljene foto opreme.

Seveda ne bo manjkal skupinski posnetek in tradicionalna dražba foto opreme, ki jo bodo obiskovalci podarili organizatorju – društvu.

Na naši prireditvi bodo predstavljene vodotesne torbice proizvajalca DICAPAC za zaščito fotoaparatov. Možen bo tudi ugodnejši nakup!

Vabljeni na največje srečanje fotografov iz Slovenije in sosednjih držav.

Za obiskovalce vstopnine ni.

Najem mize za prodajo opreme znaša 10 EUR.

FOTOANTIKA 2011

KRIZANKE- LJUBLJANA

Trg francoske revolucije 1

Društvo fotografov Slovenije organizes on sunday june 12th 2011 in Križanke Ljubljana at 9:00-14:00 traditional 34. event FOTOANTIKA.

This year we will have big offer of old used photographic equipment.

Of course group photo won’t be missing and traditional auction of photo equipment donated by visitors to the organiser.

At our event we will present waterproof cases for camera protection from manufacturer DICAPAC. Purchase with good prices will be available!

You are welcome to biggest meeting of photographers from Slovenia and neighbour countries.

No entrance fee for visitors.

Rental of table for selling equipment is 10 EUR.

VABILO na zbor članov Društva fotografov Slovenije

Vabimo vas na zbor članov Društva fotografov Slovenije, ki bo v nedeljo, 13.3.2011 ob 10.00 uri v prostorih DFS, Tržaška 2, Ljubljana (sejna soba v 1. nadstropju)

Dnevni red:

 1. Izvolitev delovnega predsedstva in potrditev predloga dnevnega reda
 2. Poročilo verifikacijske komisije
 3. Poročilo o delu DFS za leto 2010
 4. Plan dela DFS za leto 2011
 5. Blagajniško poročilo DFS
 6. Poročila komisij
 7. Razprava na poročila in plan dela
 8. Volitve novih članov upravnega odbora DFS in ostalih organov društva
 9. Predlog nove članarine
 10. Razno

ČLANSKE ISKAZNICE

Prosimo vse člane, ki so poravnali članarino za zadnji dve leti, da pošljejo fotografijo in svoje podatke najkasneje do 30. aprila 2010 na naslov:
Darinka Mladenovič
Stara slovenska 11
1000 Ljubljana

ali na elektronski naslov: darinka.mladenovic@siol.net

Primer iskaznice:

FOTOGRAFIJE, VIDEO, PREDAVANJA, VODSTVO PO RAZSTAVI

Foto: iz arhiva projekta Youth & Media

17. decembra bo ob 17h v Art centru Pionirskega doma — Komenskega 9, Ljubljana — odprtje razstave Dobrodošli v Lahidžu. Ob odprtju bo na ogled tudi video, ki je nastal kot rezultat projekta Youth & Media (Mladi & mediji) avtorice Vesne Črnivec. Projekt je bil izveden v zaselku Lahidž, ki leži na nadmorski višini 1376 metrov v visokogorju azerbajdžanskega Kavkaza. V štirinajstdnevnem projektu Youth & Media 2008, fotografska in video dokumentacija za ohranjanje kulturne dediščine, so mladi iz Lahidža fotografirali in snemali svoj zaselek, v katerem so iskali trajne in spreminjajoče se vrednote svojega, kljub oddaljenosti razvijajočega se okolja. Njihove foto in video posnetke je izbrala avtorica in izvajalka projekta Vesna Črnivec v videu z naslovom Dobrodošli v Lahidžu. Z razstavo in s petnajstminutnim videom želijo avtorica projekta in avtorji fotografij in videa svoj zaselek predstaviti tudi drugim. VLJUDNO VABLJENI

Projekt Youth & Media je podprlo Ministrstvo RS za zunanje zadeve, Osnovna šola Lahidž, Ministrstvo RS za kulturo in Art center Pionirskega doma iz Ljubljane ter prebivalci zaselkov Lahidž in Aradžit iz Velikga Kavkaza v Azerbajdžanu.

Vesna Črnivec, samozaposlena v kulturi, deluje v umetniških, humanitarnih in izobraževalnih projketih. Od leta 2002 sodeluje z azerbajdžanskimi in slovenskimi vladnimi in nevladnimi organizacijami.

Razstava bo odprta do 10. januarja 2010.

FOTO IZLET – VELENJE, LOGARSKA DOLINA, ROBANOV KOT

Društvo fotografov Slovenije je 18 maja 2010 v nedeljo organiziralo foto izlet.

Nedeljsko deževno jutro v Ljubljani pod halo Tivoli nas ni pregnalo po upanju, da za dežjem vedno pride sonce. Naša korajža in dobra volja nas je razveselila že v Velenju, kjer je sonce pokukalo izza oblakov in nam pričaralo lepo mehko svetlobo za naše fotoaparate. Dolgo nismo uživali te svetlobe saj smo se napotili z rudniškim dvigalom 180m globoko v rudniški muzej rudnika premoga lignita v Velenju. 9000m razstavnih površin na 3km dolgi poti, 36 scen, 16multimedijskih predstavitev s pomočjo svetlobnih in zvočnih efektov, rudarska pristna malica v podzemni jedilnici, 700m vožnje z jamsko železnico nam pričara resnično delo in vzdušje v rudniku. Po ogledu razstave v beli garderobi o slovenskem premogovništvu smo se napotili na Velenjski grad. Presenečeni smo bili na izredni zbirki umetniških del slik kipov,ki so jih zbrali v prostorih gradu. Nastalo je veliko lepih foto posnetkov, saj je to bil vendar FOTO IZET.

Z avtobusom smo se napotili proti Logarski dolini, kjer nas je pričakalo deževno vreme,kar pa nas ni oviralo, da se ne bi z dežniki odpravili do slapa Rinka. Čeprav pod dežniki so nastali lepi posnetki malo drugačni kot pod soncem. Z Logarske doline smo se odpeljali v Robonov kot, kjer so nas sprejeli domačini kmečkega turizma Govc, Vršnik z izredno dobrim domačim kosilom in dobro pijačo. Ogledali smo si njihovo domačijo. Nekateri so fotografirali košnjo drugi molžo krav. Polni lepih vtisov in prijetno polnimi želodčki smo se proti večeru napotili proti Ljubljani.
Tako kot vedno je bil tudi ta izlet prijeten, družabno vesel. Lahko nas bi bilo več. Drugič naj vas dež ne zmoti, tudi v dežju je lepo.
Izlet je vodila naša članica Darinka Mladenovič za kar se ji lepo zahvaljujemo.

Posnetke si lahko ogledate v galeriji Izlet Velenje 2010.

Izletnik Ferucio Hrvatin

FOTO IZLET NA KOZJANSKO

V lepem jesenskem jutru smo se zbrali pred dvorano Tivoli in se z avtobusom odpravili proti Kozjanskemu. Veselo razpoloženi smo potovali po dolenjski avtocesti mimo Brestanice, Senovega in Podsrede do Kozjega, kjer nas je pričakala na‘a članica Ladka Kobal s prijateljem in našim članom Jožetom Brdnikom.

Razkazali so nam manjši muzej v starem mlinu, ki prikazuje zgodovino Kozjanskega, ogledali pa smo si tudi foto razstavo Ladkine vnukinje Pije. Sledila je pogostitev, pri kateri ni manjkalo potice in domače pijače. Lepa svetloba in prijeten ambient v okolici muzeja sta naše fotografe navdihnila, da so pridno polnili spominske kartice v svojih digitalnih fotoaparatih.

Po krajšem postanku smo se odpravili na ogled gradu Podsreda, kjer smo si pod vodstvom ogledali notranjost prostorov, ki so zelo skrbno opremljeni. Posebno nas je navdihnil ogled razstavnih prostorov z originalno bivalno opremo nekdanjega župana Ljubljane Hribarja. Ob odhodu z gradu so nas pogostili naključni obiskovalci iz Prekmurja. Tudi tu smo dogodke pridno beležili z našimi fotoaparati.

Od gradu nas je pot vodila v kraj Podsreda, kjer je tamkajšnje turistično društvo predstavilo že pozen sejem jabolk. Ob stojnicah, kjer so bile predstavljene domače vrste jabolk in razni izdelki, od soka do žganja, so krajani predstavili še druga domača kmečka in obrtna dela. Nastopila je pihalna godba in mažoretke iz pobratenega mesta Hrvaške. Marsikaj se je dalo tudi kupiti, kar so naši fotografi tudi pridno izkoristili. Tudi ob tej priložnosti so naši fotografi beležili dogajanje, nastalo je veliko število lepih posnetkov.

Veseli smo se odpravili čez hrib mimo Rogaške Slatine v Rogatec, kjer smo si pod vodstvom simpatične vodičke ogledali muzej na prostem – domačo kmetijo. Poskusili smo čisto svež, še vroč domač kruh, domače žganje, v trgovini pa smo imeli možnost kupiti domače izdelke z okoliških kmetij.

Že proti večeru smo odpotovali preko Podčetrtka v Olimje, kjer smo si ogledali prenovljeno notranjost baročne cerkve, domačo lekarno in domače izdelke iz čokolade. Tudi tukaj je skoraj vsak našel kaj zase, za zdravje in razvajanje.

Že v mraku smo dočakali pozno kosilo oz. zgodnjo večerjo. Domač jelenov golaž, jabolčna potica in dobro domače vino nas je spravilo v dobro voljo, ki je trajala vse do prihoda v Ljubljano.
Razšli smo se z lepimi vtisi in z obljubo, da se bomo tovrstnih izletov še udeležili.
Za vse lepo smo dolžni zahvalo naši članici Darinki Mladenovič, ki je izlet organizirala ter našima članoma Ladki Kobal in Jožetu Brdniku za lep sprejem in pogostitev v Kozjem. Posnetke si lahko ogledate v galeriji Izlet Kozjansko .

Ferucio Hrvatin

Revija fotografija 33, 34

Revijo lahko kupite v vseh večjih knjigarnah po Sloveniji in na prodajnih mestih Dela distribucije. Naročila sprejemamo na revijafotografija@hotmail.com

Snemanje televizijske dokumentarne oddaje “Fotografija na Slovenskem od začetka do danes”

TV Slovenija je v letu 2003 končala večji del snemanja na terenu televizijske dokumentarne oddaje “Fotografija na Slovenskem od začetka do danes”. Ta veliki projekt izobraževalnega uredništva TV Slovenije, ki bo obsegal 7 oddaj po pol ure, bo vključen v program predvidoma v začetku leta 2005.

Vodja projekta je režiser g. Zdravko Pečenko, ki si je pridobil lepe reference z dokumentarno TV oddajo “Svetloba treh stoletij”, kjer predstavlja delo 103 leta starega, danes že pokojnega gospoda Petra Lampiča. Oddaja je dobila lepe ocene in nagrade tudi v tujini.

Nova oddaja, ki je še v nastajanju, bo prikazala 150 let razvoja fotografije v večjih obdobjih vse do današnjega časa. Posnetih je čez 50 ur snemalnega gradiva. Že v idejni zasnovi oddaje je poleg imenitnih strokovnjakov fotografije, muzejev in Ministrstva za kulturo sodelovalo tudi naše društvo. Velik uspeh smo dosegli, ko je TV Slovenija ta projekt uvrstila v svoj delovni program, saj je bil to eden izmed večjih projektov izobraževalnega programa – tako po obsegu, kot tudi po finančnem predračunu. Vodstvo TV Slovenija je prisluhnilo pomenu fotografije na Slovenskem in po potrditvi Ministrstva za kulturo Slovenije dalo dovoljenje za pričetek snemanja. Prva klapa (kakor pravijo filmarji) je padla že v letu 2002.

V letu 2003 se je snemanje intenzivno odvijalo na terenu, in to po celi Sloveniji. Veliko snemalnega gradiva je igranega, zato so potrebovali kar nekaj rekvizitov, kostumov, raznih prostorov, statistov, ki so bili prilagojeni različnim obdobjem, največ od leta 1948 do 1950. Tu so veliko pomagali muzeji iz Celja, Ljubljane, Maribora, Trsta, Kopra, Tehnični muzej Bistra, Mariborska pedagoška fakulteta z Bogom Čerinom ter tudi antični zbiratelj Valentin Benedikt.

V seriji so sodelovali fotografi: Janez Marinčič, Stojan Kerbler, Joco Žnidaršič, Milan Pajk, Tone Stojko, Zmago Jeraj, Edi Šelhaus, Miran Pavlin, Mario Magajna, Bojan Radovič, Dragan Arrigler, Franci Virant, Arne Hodalič, Jane Štraus, Vinko Skale, Rafael Podobnik, Dragiša Modrinjak in ostali.

Društvo fotografov je pri tem projektu sodelovalo od idejnega predloga do danes. Sodelovanje je vodil Ferucio Hrvatin, ki je bil v stalnem kontaktu z režiserjem Zdravkom Pečenkom, predvsem v posvetovalni vlogi. Na samem snemanju je prevzelo vloge več članov našega društva. Fotografa Ernesta Pogorelca, Pelikana je igral naš Antikus g. Sandi Jesenovec, Puharja g. Bojan Matkovič, ostale vloge fotografov so igrali še: g. Marko Gorenc, g. Jože Žnidaršič, g. Niko Mušič, g. Jaka Bregar, g. Jože Mišo Hochstätter ter Karel Oskar Dolenc. Veliko je k nastanku oddaje prispeval naš neumorni Antikus, ljubljanska legenda g. Anton Demšar, ki je s svojimi nasveti dopolnil del zgodovine fotografije na Slovenskem.

Glavni akterji, ki so prispevali k celotni obliki oddaje, pa so: dr. Primož Lampič in mag. Mirko Kambič, ki sta sodelovala pri nastajanju večjega dela scenarija.

Režiser Zdravko Pečenko je zajel zelo širok spekter fotografije na Slovenskem, pri tem pa mu je z nasveti pomagalo naše tudi društvo. Zavedali smo se, da je to slovenski projekt, zato smo zajeli celo fotografsko Slovenijo od ljubiteljev, amaterjev, klubov do poklicne in art fotografije.

TV ekipa za urednico izobraževalnega programa go. Almo Lapajne, režiserjem Zdravkom Pečenkom, snemalcem Mišom Čadežem, organizatorjem Tiborom in ostalimi je že pri delu pokazala veliko mero zaupanja v to, da bo oddaja uspela in ob tej priliki se jim že vnaprej zahvaljujemo za njihovo delo.

Ali smo uspeli bodo pokazale žive dokumentarne oddaje v letu 2005.

Pričakujemo tudi negativne kritike. Verjetno smo koga nehote tudi pozabili. Toda žal za vse v triurni oddaji ni prostora. Prepričani pa smo v to, da bo TV dokumentarna oddaja “Fotografija na Slovenskem od začetka do danes” dvignila medij “fotografija”, ki je prisoten na vsakem koraku sodobnega življenja, na višjo prepoznavno raven, kot je bilo to do danes. To je tudi cilj nas vseh, ki smo sodelovali pri ustvarjanju in nastajanju te oddaje.

Ferucio Hrvatin