Mušič Niko

Niko Mušič – Fotografski mojster

Niko Mušič je bil rojen 13.10.1932 v Adlešičih, Bela Krajina. S fotografijo se je začel ukvarjati leta 1950 v Ljubljani pri podjetju Fotolik, kjer je tudi končal vajeniško šolo fotografske stroke. Služboval je pri foto Demšar in Foto Tivoli kot fotograf, kjer je tudi opravil izpit za visoko kvalifikacijo iz fotografske stroke pri Obrtni zbornici Slovenije. Pridobil je naziv fotografski mojster.
Nekaj časa je bil zaposlen tudi kot strokovni predavatelj na Centru strokovnih šol, na grafični šoli in Kadetski šoli za miličnike v Tacnu.
20 let je bil zaposlen v policiji, kjer je delal predvsem na oddelku Kriminalistične fotografije.
Kot fotoreporter je fotografiral na več svetovnih in evropskih prvenstvih, kakor tudi visoke politične goste iz celega sveta.
Niko Mušič se je ukvarjal tudi z umetniško fotografijo in ima naziv kandidat mojstra. Razstavljal je na samostojnih in na mednarodnih razstavah, kjer je prejemal tako domača kot tuja priznanja.
Zdaj Niko Mušič uživa kot upokojenec in urejuje svoj življenjepis. Med drugimi je aktivni sodelavec vsakoletne Foto Antike in kot dober poznavalec starih fotoaparatov tudi njihov zbiralec.