Dolenc Oskar Karel

Oskar Karel Dolenc se je rodil 12.maja 1938 v Ljubljani.Tu je diplomiral na Fakulteti za strojništvo. Do leta 1971 je bil zaposlen kot projektant v TZ Litostroj, med letoma 1971 in 1985 je bil profesor fotografije na Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani, zadnje štiri leta tudi predstojnik Oddelka za fotografijo. Od leta 1985. do 1993. je bil zaposlen v trženju delniške družbe SCT. Do upokojitve leta 2000 je deloval kot fotograf v svobodnem poklicu.
S fotografijo se je seznanil že leta 1953. Resneje pa seje začel ukvarjati s fotografijo leta 1959 kot član fotokluba Študentsko naselje v Ljubljani.Leta 1963 je bil soustanovitelj Fotogrupe ŠOLT-Ljubljana in potem njen dolgoletni predsednik. Ob dvajsetletnici ga je ta imenovala za častnega člana. Je član Društva fotografov Slovenije, častni član Kluba Diana in castni clan FK Triglavski narodni park. Od leta 1998 ustanovni član in predsednik fotokluba AT CANON, ki je bil leta 2003 preimenovan v FOTOKLUB LJUBLJANA. Bil je predsednik Foto kino zveze Slovenije, ter med letoma 1973 in 1974 predsednik Foto zveze Jugoslavije. Je inštruktor FSJ, od 1987 “mojster fotografije”. Že leta 1974 pa mu je zveza FIAP podelila naslov “Artiste”.
Leta 2002 mu je skupščina fotokluba Maribor podelila naslov častnega člana. Je tudi član umetniškega sveta Foto zveze Slovenije.
Imel je preko 400 razstav, od tega kar 42 samostojnih doma in v tujini, ter prejel preko 65 nagrad in diplom.