Foto antika 2013

SANDI JESENOVEC (1926-2013)
In memoriam

sandi jesenovec

Letos nas je v sedeminosemdesetem letu zapustil dolgoletni član Društva fotografov Slovenije Sandi Jesenovec. Aktivno je deloval v Društvo fotografov Slovenije vse od ustanovitve. Leta 1975 je bil predsednik društva. Na njegovo pobudo je nastala prireditev Fotoantika v ljubljanskih Križankah. Med letom 1979 in 2005 je bil glavni in tehnični urednik društvenega glasila biltena Foto antika. Svoje življenje posvetil fotografiji. Tako v začetku poti kot vajenec v fotografskem ateljeju Julijane Šelhaus 1941, pa vse do upokojitve na Ministrstvu za notranje zadeve Ljubljana, kjer se je posvetil kriminalistično – tehnični fotografiji. Postavil je temelje kriminalistične fotografije. Sodeloval je na fotografskih razstavah in prejel več nagrad. Vsem, ki smo ga poznali bo za vedno ostal z nami v lepem spominu.