Korošin Janez

Janez Korošin, rojen 12. 8.1935 v Ljubljani, sem se začel ukvarjati s fotografijo s sedemnajstimi leti v Fotoklubu Ravne v Ravnah na Koroškem pod mentorstvom Francija Kamnika. Zaposlen sem bil kot kemijski tehnik v Železarni Ravne. Po odsluženem vojaškem roku sem se zaposlil v Ljubljani na Inštitutu Jožef Štefan, kjer sem v laboratoriju za optično spektroskopijo delal do upokojitve. Na inštitutu sem spoznal Marjana Smerketa, ki me je vpeljal v razstavno fotografsko dejavnost. Moj sošolec fotograf Vladimir Furlan mi je veliko pomagal in svetoval pri tehnični obdelavi filmov, prav tako pa sem po njegovi zaslugi postal leta 1966 član Fotoklub Ljubljana, kjer sem ostal do prenehanja delovanja kluba v devetdesetih letih. Kasneje sem postal član fotoskupine Moste, ki je delovala v okviru KUD-a Vide Pregarc. Od leta 1997 sem postal član Društva fotografov Slovenije.V letu 2000 sem postal tudi član sedanjega Fotokluba Ljubljana.
Za svoje fotografije in diapozitive sem prejel številna priznanja in nagrade. Fotozveza Jugoslavije mi je podelila leta 1973 naslov »kandidat mojster fotografije«. Leta 1975 mi je Mednarodna zveza fotografske umetnosti FIAP podelila naslov »Ariste FIAP« Leta 1977 mi je Fotozveza Jugoslavije podelila naslov »mojster fotografije«. Leta 1995 sem postal član Kabineta slovenske fotografije pri Gorenskem muzeju v Kranju. Leta 1996 mi je FZS podelila nagrado Janeza Puharja za življensko delo na področju fotografije. Ob koncu leta 2000 mi je Mednarodna zveza fotografske umetnosti FIAP podelila naslov »ekselenca FIAP«. V svojem fotografskem delovanju sem se srečal in sodeloval z mnogimi fotografskimi kolegi, katerim se moram zahvaliti za svoj fotografski razvoj. Kljub 50 letom udejstvovanja na področju fotografije se še vedno učim in iščem kaj novega, kar me navdaja z velikim veseljem in zadovoljstvom.